Zalecenia dla Organizatorów wydarzeń w związku z SARS-CoV-2

Zalecenia dla Organizatorów Wydarzeń w Lubelskim Centrum Konferencyjnym:

 

 • Zapewnienie niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia.
 • Poinstruowanie wszystkich uczestników wydarzenia, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania, nie powinien na nie przychodzić.
 • Poinformowanie osób powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe, aby  nie brały udziału w wydarzeniu osobiście.
 • Kontrola liczby osób na wydarzeniu.
 • Poinformowanie wszystkich uczestników o stosowanych procedurach zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie rejestracji uczestników on-line.
 • Ograniczenie dystrybucji materiałów drukowanych.
 • Przypisanie uczestnikom numerów miejsc na sali. 
 • Rezygnacja z bufetów lub zapewnienie posiłku zapakowanego w jednorazowe opakowanie hermetyczne wraz ze sztućcami jednorazowymi dla każdego z uczestników wydarzenia. 
 • Zapewnienie obsługi kelnerskiej.
 • Kontrola stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników i zleceniobiorców organizatora oraz uczestników wydarzenia - maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek. Zapewnienie przez organizatora wydarzenia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w przypadku braku ich posiadania przez ww. osoby. 
 • Wprowadzenie różnych godzin przerw kawowych i na posiłki aby ograniczyć liczbę osób jednocześnie przebywających w strefie cateringowej.
 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 • Uruchomienie alarmowego numeru telefonu organizatora, dostępnego w czasie wydarzenia / spotkania, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania

UWAGA! AKTUALIZACJA

 • Od dnia 18 czerwca nie obowiązuje następujacy punkt:

W przypadku wydarzenia / spotkania dla minimum 50 uczestników zapewnienie obecności w miejscu wydarzenia / spotkania zespołu ratownictwa medycznego przeszkolonego w zakresie COVID - 19 i dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej.

 

Lubelskie Centrum Konferencyjne zapewnia:

 

 • Ograniczenie liczby dostępnych miejsc w salach konferencyjnych aby zapewnić 4m2 na osobę - informacje o nowych limitach osób http://lcklubelskie.pl/obiekt
 • Pomiar temperatury u wchodzących uczestników wydarzenia za ich zgodą.
 • Ustawienie Sali konferencyjnej zapewniające dystans 2m pomiędzy uczestnikami.
 • Przygotowanie numerowanych miejsc na Sali konferencyjnej.
 • Odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Oznakowanie w budynku przypominające uczestnikom o konieczności – zachowania dystansu; używania maseczek i rękawiczek; obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 • Regularne czyszczenie i dezynfekowanie używanych powierzchni.
 • Wentylacja pomieszczeń (całkowita wymiana powietrza w pomieszczeniu min. 1x na godzinę).
 • Oznaczenie nie krzyżujących  się ciągów komunikacyjnych i wyznaczenie ciągów kolejkowych zapewniających 2m dystansu pomiędzy uczestnikami.
 • Ustawienie stolików koktajlowych w odpowiednim dystansie.
 • Zapewnienie dezynfekcji stolików koktajlowych.
 • Zapewnienie częstej dezynfekcji toalet (min. 1x na 30 minut w trakcie wydarzenia – checklista do odhaczania).
 • Przygotowanie Izolatorium.
 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 • Przygotowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl