POWER of 4

Power of 4 to porozumienie obiektów konferencyjnych średniej wielkości w Polsce celem wzajemnego wsparcia promocyjnego i wymiany biznesowej w zakresie organizowanych wydarzeń. To pierwsze tego typu porozumienie w Polsce. 

Członkami porozumienia są: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie 
Centrum Kongresowe ICE Kraków 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

16 września 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie podczas cyklu wydarzeń Zamaskuj lubelskiej konferencji doszło do podpisania listu intencyjnego rozpoczynającego partnerstwo obiektów konferencyjnych Polski.

Idee przyświecające inicjatywie to:
- wzmocnienie biznesowej promocji Polski i partnerów na arenie polskiej i międzynarodowej; 
- utrzymania rotacji wydarzeń w Polsce;
- podnoszenie jakości spotkań i wprowadzanie nowej jakości relacji obiekt-organizator; 
- promowanie dobrych praktyk branżowych.
LCK w Lublinie, ICE Kraków, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Europejskie Centrum Solidarności prowadzą wspólne działania PR-owe i marketingowe, które wzmacniają wizerunek Polski wśród zagranicznych organizatorów konferencji, kongresów. 
 

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl