Podpisanie Porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym

W dniu dzisiejszym,  tj. 17 listopada 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym z inicjatywy Lubelskiego Convention Bureau odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, reprezentowanym przez Aleksandra Batorskiego - Dyrektora  a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie reprezentowanym przez dr hab. inż. Bartosza Sołowieja, prof. Uczelni,  - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Celem obustronnej współpracy będzie realizacja działań przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności regionu Lubelskiego, a w szczególności dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej, kongresowej i targowej w województwie.
Obie instytucje zdeklarowały podjęci działań służących wspieraniu procesów rozwoju gospodarczego i intelektualnego, wymiany wiedzy i pogłębiania współpracy między środowiskiem uniwersyteckim a samorządowym.

Więcej informacji o podjętych w ramach porozumienia działaniach na stronie www.lubconvention.pl
Zdjęcia ze spotkania można oglądać w naszej galerii.

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl