Poland Events Impact 2019

Organizacja spotkań i wydarzeń w 2019 roku wygenerowała szacunkowo 1,5 proc. PKB, a ich wkład w gospodarkę wahał się na poziomie 35 mld złotych – wynika z raportu Poland Events Impact 2019, który miał premierę podczas Meetings Week Poland. 

 – Celem badania realizowanego w ramach projektu „Poland Events Impact – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski 2019” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń (m.in. społecznych, gospodarczych, biznesowych) odbywających się na terenie Polski i wskazanie ich wkładu w gospodarkę – mówi dr Krzysztof Celuch, kierownik zespołu projektowego Celuch Consulting, wykładowca SGtIH Vistula i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Było to drugie tego typu badanie w Polsce, wcześniej sprawdziliśmy, jaki był wpływ przemysłu spotkań na gospodarkę Polski w 2015 roku. Wydać, że ekonomiczne znaczenie przemysłu spotkań i wydarzeń rośnie – 2015 rok, było to ok. 1 proc. PKB, rok 2019 to 1,5 proc. PKB – zaznacza.  

W 2019 r. wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski wyniósł 34 595 951 tys. zł, a wartość dodana brutto wyniosła 14 256 6632 tys. zł. W spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni, wzięło udział 16 302 400 uczestników (z kraju i zagranicy). Wkład przemysłu spotkań w tworzenie miejsc pracy to 220 tys. takich miejsc. 

Zakres merytoryczny badań dotyczył aspektów ekonomicznych związanych z oddziaływaniem branży spotkań na gospodarkę kraju w odniesieniu do klasycznych elementów, tj. wartości dodanej, PKB i zatrudnienia. Analizie w trzech fazach projektu poddane zostały trzy grupy interesariuszy: uczestnicy, organizatorzy spotkań i wydarzeń oraz gestorzy obiektów. Uzyskane dane oraz model ekonometryczny oparty o dane Głównego Urzędu Statystycznego, mający na celu określenie wielkości wkładu przemysłu spotkań w gospodarkę narodową, pozwoliły na zrealizowanie założonego celu badawczego. 

Raport „Poland Events Impact 2019 – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski” przygotowany przez zespół naukowo-branżowy prowadzony przez Celuch Consulting, przy współpracy z ekspertami związani z Wydziałem Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Meeting Professionals International Poland Chapter oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.  Natomiast do grona autorów zostały zaproszone Panie Profesor: Barbara Neuhofer (University of Applied Science z Salzburga), Jolanta Żyśko oraz przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula Magdalena Kondas. 
Projekt „Poland Events Impact 2019” został objęty Honorowym Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Partnerem wydania zostało Lubelskie Centrum Konferencyjne.

Wszystkich zinteresowanych raportem zapraszamy do pobrania: www.celuchconsulting.com 

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl