W LCK 12 listopada dniem wolnym od pracy

Działając na podst. par. 6 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie stanowiacego załącznik do Uchwały Nr CCCVI/5391/2021 z dnia 22 października 2021 r. oraz art. 43 ust. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy, Dyrektor LCK zarządza: 

Z uwagi na fakt, iż w 2021 roku dzień 25 grudnia jest dniem światecznym, przypadającym w sobotę, a w związku z tym obniża obowiązujący pracowników wymiar czasu prac, wyznacza się dzień 12 listopada 2021 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy w LCK.

Zarządzenie podane jest do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w LCK oraz poprzez zamieszczenie na stronie www.lcklubelskie.pl

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 05.11.2021r. 

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl