IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie”

Ogólnopolska Konferencja Wartość w Biznesie to 4. edycja cyklu Konferencji  Naukowych. Wzorem lat ubiegłych, tegoroczna edycja będzie obejmowała bardzo szeroką  tematykę dotyczącą wartości w biznesie w aspekcie finansowym, zarządczym i społecznym uwzględniającym wyzwania, jakie pojawiają się w organizacjach w związku z niestabilnym otoczeniem. Szczególnie ważnym zagadnieniem będzie kreowanie wartości oraz zarządzanie efektywnością i ryzykiem przedsiębiorstw w warunkach niepewności wynikającej z pandemii, wysokiej inflacji, sytuacji zaopatrzenia w energię i uwarunkowań gospodarczych. Wydarzenie będzie okazją do wymiany poglądów i omówienia wyników badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych zarówno z teoretykami, jaki praktykami biznesowymi.

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl