Nowości w Okulistyce - Update in Ophthalmology

Szybko zmieniająca się rzeczywistość kliniczna w okulistyce zmusza specjalistów do ciągłego kształcenia. Znajomość zasad diagnostyki i terapii oraz walki z powikłaniami związanymi z podjętym leczeniem stanowi nieodzowny element szkolenia lekarskiego.
Udział w wydarzeniu ma ułatwić lekarzowi praktykowi przyswojenie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji współczesnych zasad i wytycznych w codziennej praktyce klinicznej. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona lekarzy praktyków.
Przygotowane przez prelegentów prezentacje będą zawierać najnowsze dane pochodzące ze specjalistycznych artykułów branżowych, a także opinie wybitnych ekspertów, polskich i zagranicznych.

Więcej informacji o rejestracji i programie na stronie: okulistyka.viamedica.pl

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl