XXI Lubelskie Spotkania Naukowe


Lubelskie Spotkania Naukowe są uznaną konferencją psychiatrów i psychologów klinicznych, miejscem wymiany doświadczeń osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką zdrowia psychicznego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji LSN są „Nowe perspektywy i zagrożenia w psychiatrii“. W trakcie XXI LSN odbędą się sesje problemowe poświęcone postępom w diagnostyce 
i psychofarmakoterapii zaburzeń psychicznych, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii wojskowej, seksuologii, , a także sesje poświęcone środowiskowym i cywilizacyjnym zagrożeniom zdrowia psychicznego. Wykładowcami będą wybitni polscy i zagraniczni psychiatrzy min.: profesor Pierre Thomas, profesor Mickaela Naassila, dr Valerie Yon, dr Aleksandra Madejska-Soltani oraz dr Agata Misera z Berlina.

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl