1 Wirtualny Kongres Medycyny Rodzinnej

W dniach 17-20 czerwca 2020 odbędzie się I Wirtualny Kongres Medycyny Rodzinnej, czyli największa w sieci przestrzeń dedykowana podstawowej opiece zdrowotnej. Kongres medycyny rodzinnej da lekarzom rodzinnym dostęp do szerokiej wiedzy medycznej oraz możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami naukowymi przedstawionymi przez najlepszych specjalistów.
Kongres będzie realizowany na żywo z 3 studiów streamingowych organizowanych w Krakowie, Warszawie i Lublinie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Kongres umożliwi lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej dostęp do wiedzy medycznej i najnowszych badań naukowych. Lekarze rodzinni mają pod swoją opieką większość polskich pacjentów, co skłania ich do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu i podnoszenia własnych kwalifikacji. Wirtualny Kongres Medycyny Rodzinnej ma stworzyć możliwość uczestnictwa w wydarzeniu oferując program naukowy szyty na miarę potrzeb POZ.

Organizatorem kongresu - jest STOWARZYSZENIE KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE.
Misją Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, profesjonalnego i naukowego towarzystwa lekarzy rodzinnych, jest konsekwentne działanie na rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi. Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnejw społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego. Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl