Ekolubelskie 2020

Zwycięzcy konkursu Ekolubelskie 2020 organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zostaną wyłonieni podczas uroczystego finału 30 wrzesnia 2020r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Finaliści konkursu otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. 

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Na terenie naszego województwa działa ponad 1600 gospodarstw i przetwórców ekologicznych, a około czterystu kolejnych jest w okresie konwersji (czyli przejścia z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną, w który nie można jeszcze oznaczać żywności oznaczeniami eko).
Do konkursu zgłosiło się 27 kandydatów. Są to zarówno rolnicy którzy zajmują się tylko produkcją np. warzyw, ale też rolnicy przetwarzający swoje surowce, produkujący sery czy soki oraz zakłady przetwórcze prowadzące certyfikowaną, ekologiczną produkcję.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki, osoby wyróżnione grawertony i nagrody, a laureaci nagrody za zajęcie miejsc od 1 do 3 dodatkowo puchary.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie już 30 września.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.lubelskie.pl

 

bip
Zobacz Lubelskie Centrum Konferencyjne LCK w serwisie mojekonferencje.pl