Zasmakuj lubelskiej konferencji

Zasmakuj lubelskiej konferencji to idea spotkań, która narodziła się podczas cyklu konsultacji z branżą i ekspertami współpracującymi z LCK. Dotyczyły one możliwych kierunków rozwoju branży turystyki biznesowej w województwie lubelskim. W trakcie konsultacji eksperci pracujący z LCK przedstawili główne założenia projektu, scharakteryzowali rynek turystyki biznesowej oraz dokonali dokładnej analizy  rozwoju. Uczestnicy natomiast podsumowali możliwości branży w zakresie wspólnego pozyskiwania wydarzeń. Wszyscy zgodnie podkreślali znaczenie konsultacji dla wymiany doświadczeń i budowania wspólnej oferty oraz wyrazili nadzieję na kontynuację.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie zaproponowało cykl o nazwie „Zasmakuj lubelskiej konferencji”. Polegać on będzie na spotkaniach z przedstawicielami branży turystycznej oraz przemysłu spotkań celem dyskusji, dzielenia się wiedzą oraz określenia możliwych form współpracy przy pozyskiwaniu wydarzeń dla województwa lubelskiego. Zapraszamy do kontaktu i aktywnego udziału w dalszych spotkaniach.

Zobacz także: