Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr organizowanym przez Katedrę Ortopedii, Klinikę Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Sympozjum odbędzie się w dniach 22-23 września 2017r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Głównym problemem, który będzie omawiany w czasie Sympozjum, będą zagadnienia dotyczące zespalania złamań patologicznych. Pragniemy poruszyć tematy związane nie tylko z leczeniem złamań w przebiegu chorób nowotworowych kości, ale również dotyczące trudności w leczeniu złamań atypowych oraz złamań kości z czynnym lub przebytym procesem zapalnym w różnych lokalizacjach narządów ruchu. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w Sympozjum oraz zgłaszania wystąpień, które będą koncentrować się na proponowanej problematyce. Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: Osteosynteza