7 marca 2018r. o godzinie 10:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się konferencja „Wybrane zmiany w nadchodzącym roku: RODO, Prawo Zamówień Publicznych, Zarządzanie Infrastrukturą IT w Urzędzie”

Organizatorem spotkania jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. w Lublinie.

W programie omówione zostaną prawne i praktyczne zmiany dotychczasowych regulacji w zakresie systemu ochrony danych osobowych w kontekście wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO).

Poruszone zostaną również kwestie postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle RODO oraz praktyczne aspekty realizacji e-Usług w powiązaniu z systemami dziedzinowymi urzędu. Zaprezentowane zostaną możliwości zintegrowanego pakietu oprogramowania do zarządzania jednostką samorządową ZSI „Sprawny Urząd” w zakresie jego wykorzystania do udostępniania e-Usług publicznych. Rola Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (Ebom) jako platformy integrującej e-Usługi oraz zapewniającej identyfikację elektroniczną Petenta z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

Tematyka konferencji poświęcona zostanie zmianom w Prawie Zamówień publicznych, które wejdą w życie od 18 kwietnia 2018 roku” oraz przygotowań do elektronizacji zamówień publicznych.

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony wydarzenia https://konferencja.zeto.lublin.pl , gdzie znajduje się agenda spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.