Tegoroczna VII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej poświęcona będzie budowaniu trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej. Debaty ukierunkowane będą na weryfikację aktualnych obszarów współpracy regionalnej Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Szczególnym elementem tegorocznego Kongresu będzie seminarium

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W tym roku również honorowym partnerem panelu dyskusyjnego Biznes i Innowacje jest Ambasada Kanady w Polsce.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się Giełda Grantodawców, która służyć będzie m.in. zwiększeniu wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania dostępnych funduszy zewnętrznych i poszukiwaniu źródeł finansowania. Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Partnerów, który ma na celu wspieranie procesu sieciowania instytucji oraz organizacji Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

 

Na tegorocznym Kongresie gościć będziemy m. in.:

Bartosza Cichockiego – podsekretarza stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Artura Michalskiego – Ambasadora RP na Białorusi

Williama Tompsona – Dyrektora Sekcji Eurazjatyckiej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Volodymyra Bachynskiego – Radcę-ministera Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Hasana Hasanova – Ambasadora Azerbejdżanu w Polsce

Macieja Popowskiego – Z-cę Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Rozszerzeniowych w Komisji Europejskiej w Brukseli (DG NEAR)

dr Pawła Kowala – Instytut Studiów Politycznych PAN, były Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Cały program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej:

https://www.kongres.lublin.eu/program-wydarzenia