Zapraszamy do rejestracji na V Kongres Rewitalizacji – Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, który odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Kongres jest kontynuacją cyklicznych spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków. Stanowi największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w przestrzeni Polski. W tym roku tematyka rozszerzona będzie także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich.

Głównym celem Kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w sesjach tematycznych, sesji posterowej, czy kalejdoskopie (sesji w formule 3MT).

 

Problematyka wydarzenia obejmować będzie cztery obszary tematyczne:

Rewitalizacja w kurczących się miastach,

Odnowa centrum,

Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji,

Rewitalizacja a odnowa wsi.

Organizatorami Kongresu są:
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM (inicjatywa w ramach działalności KIPPiM)
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Wszelkie informacje organizacyjne zamieszczane na http://irm.krakow.pl/banner-article/v-kongres-rewitalizacji-3-4-12-2018/

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!