Przedstawiamy System Identyfikacji Wizualnej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, który zaprojektowany został przez lubelskiego projektanta Radosława Nowakowskiego z Redo Design Studio.

MIEJSCE

Punktem wyjścia w tworzeniu logo Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie był wyrazisty, nowoczesny wygląd siedziby centrum. Kształt i konstrukcja sygnetu bezpośrednio nawiązuje do samego budynku. Cztery poziome bloki z czego najniższy jest krótszy od pozostałych ilustrują cztery charakterystyczne, owalne sale konferencyjne lubelskiego LCK z których najniższa jest wyraźnie mniejsza od trzech pozostałych. Są to najbardziej wyróżniające się elementy z całej struktury budynku i stanowią one wizualną oś nie tylko samego obiektu, ale także całej przestrzeni wokół.

SYGNET LCK

DIALOG

LCK to miejsce, w którym toczą się rozmowy. To miejsce wymiany idei, myśli, ale także konkretnych ustaleń i umów. W sygnecie logo LCK zostało to przedstawione poprzez zastosowanie charakterystycznego, trójkątnego wskaźnika stosowanego powszechnie w graficznych „dymkach”  używanych w sieciowych komunikatorach.

KONTRAKT

Ambicją lubelskiego LCK jest także to, aby prowadzone rozmowy kończyły się konkretem –  podpisaną umową, porozumieniem, kontraktem. W sygnecie loga poziome bloki (pasy) to także ikoniczne, skrótowe przedstawienie dokumentu jako elementu zamykającego cały proces negocjacyjny.

Idea Logo LCK

Zestawiając te trzy, ważne elementy składowe – MIEJSCE – DIALOG – KONTRAKT powstało logo, które ilustruje misję przyświecającą Lubelskiemu Centrum Konferencyjnemu jako miejscu w którym pomysły przekuwane są na konkretne działania.