Kolejna edycja wydarzenia pn. Regionalne Forum Eksperckie (RFE), organizowanej pod hasłem: „Lubelskie priorytety. Jak efektywniej wykorzystać regionalne środki we  współpracy biznesu z samorządem ?” odbędzie się w dniu 11 czerwca w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Sali Audytoryjnej S1.

Spotkania w ramach nadchodzącej edycji RFE zaplanowane są z myślą o liderach samorządów, osobach odpowiedzialnych za  rozwój strategiczny, podejmowanie kluczowych decyzji, skuteczną i efektywną realizację zadań samorządów terytorialnych na obszarze województwa lubelskiego.

Gośćmi spotkań będą również praktycy tematu – eksperci i przedstawiciele biznesu służący swoją wiedzą i wsparciem w  planowaniu i realizacji działań. Wyjątkowość spotkań w ramach RFE wynika z ich formuły –  inicjowania dyskusji oraz poszukiwania praktycznych rozwiązań w  ramach warsztatów tematycznych.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.invest.lubelskie.pl