II edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, odbędzie się 8-9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W konferencji weźmie udział około 250 osób z Polski, Ukrainy i innych krajów regionu: Białorusi, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uzbekistanu i in. Obecni będą reprezentanci najwyższych władz Polski i Ukrainy – Radca Ministra Ministerstwa Rozwoju RP  Krzysztof Siwek, Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Natalia Mykolska, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Vasyl Polujko, Wiceprezes Ukraine Inwestment Promotion Office Petro Matiashek, przedstawiciel Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji przy Ministerstwie Gospodarki Republiki Białorusi Irena Remez, a także reprezentanci biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich i instytucji wspierających przedsiębiorców.

Wydarzenie to będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat międzynarodowego obrotu towarowego, inwestycji i finansów, jak również stanie się możliwością dla nawiązania wielu partnerskich kontaktów z przedstawicielami biznesu z wielu krajów.

Program konferencji składa się z dwóch segmentów tematycznych, z których jeden przeznaczony będzie dla polskich uczestników pod hasłem: Kierunek Wschód – szanse, możliwości i współpraca (obejmujący zagadnienia handlowe, eksportowe, inwestycyjne), drugi zaś pod tytułem: Polska – atrakcyjnym partnerem dla kontrahentów i inwestorów ze wschodu (przeznaczony jest dla uczestników
z zagranicy). Szczególna uwaga poświęcona zostanie analizie możliwości inwestycyjnych na terytorium RP, uwarunkowań prawno-podatkowych związanych z rejestracja działalności na rynku polskim i UE, certyfikacji towarów oraz oferty specjalnych stref ekonomicznych.

Współorganizatorami wydarzenia są: Prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk
i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Więcej informacji na temat programu wydarzenia na stronie: www.pol-ukr.com