Ostatnie miesiące pracy Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie upłynęły nie tylko pod znakiem wykończenia obiektu, ale i opracowania planu strategicznego,  promocji turystyki biznesowej w województwie lubelskim oraz integracji regionalnej branży spotkań. Do konsultacji zaproszono przedstawicieli  lokalnych hoteli, organizacji turystycznych, gastronomii oraz świata nauki. Zwieńczeniem prac były pierwsze odwiedziny zaproszonych partnerów na obiekcie LCK.

Dialog z czołowymi specjalistami turystyki biznesowej był od samego początku jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez Lubelskie Centrum Konferencyjne. Cykl spotkań konsultacyjnych zapoczątkowano już w czerwcu 2015r.  W ich trakcie wspólnie dokonano analizy rynku turystyki biznesowej, oceny roli województwa lubelskiego i miasta Lublin w kształtowaniu się krajowej i międzynarodowej mapy spotkań oraz sformułowano podstawowy kierunek integracji lubelskiego rynku turystyki biznesowej, obejmujący współpracę na linii: Biznes – Nauka – Branża. Rozpoczęto również pracę nad kierunkiem działania branży lokalnej w celu pozyskiwania wydarzeń nie dla samych obiektów konferencyjnych,
ale w szerszym zakresie – dla całego województwa.

W trakcie konsultacji dostrzeżono konieczność opracowania wspólnej oferty z uwzględnieniem bazy konferencyjnej, hotelowej, gastronomicznej, kulturalnej, rozrywkowej oraz sportowo-rekreacyjnej stanowiących uzupełnienie biznesowej oferty regionu. Zadania te, we współpracy z lokalnymi partnerami wypełniać będzie Lubelskie Convention Bureau – jednostka dedykowana promocji turystyki biznesowej województwa lubelskiego – wspomagająca Lubelskie Centrum Konferencyjne w pozyskiwaniu wydarzeń dla regionu, integrowaniu lokalnej branży oraz wymianie unikalnej wiedzy pomiędzy partnerami.

Poniedziałkowe spotkanie podsumowujące ten cykl stanowiło doskonałą okazję do postawienia pierwszych kroków i poznania możliwości Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przez przedstawicieli lokalnej branży. W pierwszej części spotkania zaprezentowana została strategia działania oraz najważniejsze kierunki współpracy w celu promocji turystyki biznesowej województwa lubelskiego. Następną część stanowiły rozmowy w trakcie zwiedzania sal konferencyjnych oraz przestrzeni wystawienniczych LCK. Wspólnym wnioskiem podsumowującym spotkanie było postanowienie kontynuowania dialogu rozpoczętego w czerwcu oraz stałej współpracy rozszerzającej ofertę biznesową regionu.