PARTNERZY

INFORMACJE OGÓLNE

idea

Działanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wykracza poza organizowanie kongresów oraz wystaw. Naszą misją jest wspieranie kreowania marki turystyki biznesowej województwa lubelskiego, stymulowanie współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz wzmacnianie rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Kluczowym zadaniem LCK jest budowanie relacji biznesowych oraz naukowych, które długoterminowo mogą przynieść korzyści gospodarcze dla całego województwa lubelskiego. Dlatego regularnie chcemy spotykać się z przedstawicielami branży turystycznej, nauki oraz biznesu, aby dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem związanym z pozyskiwaniem wydarzeń dla regionu oraz budowaniem wspólnej oferty regionu dla potencjalnych klientów.

Wizja

Lubelskie Centrum Konferencyjne jest przestrzenią inspirujących spotkań oraz zawiązywania relacji krajowych i międzynarodowych.

Misja

Lubelskie Centrum Konferencyjne:

  • wspiera kreowanie marki turystyki biznesowej,
  • stymuluje współpracę regionalną i międzynarodową,
  • wzmacnia rozwój obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych Partnerów.

Zobacz także: