Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Tematyką konferencji jest leczenie operacyjne i nieoperacyjne, opieka przed i pooperacyjna, stosowanie leków i zabiegów w wielu schorzeniach oraz prawne, psychologiczne, etyczne aspekty związane z podjętym leczeniem kości, mięśni, skóry i narządów wewnętrznych. Uczestnicy wygłaszający pracę podczas Konferencji to osoby związane ze służbą zdrowia i prawem medycznym. Wydarzenie umożliwia prezentowanie oryginalnych prac badawczych, prac przeglądowych i poglądowych oraz opisów przypadku w formie ustnej lub plakatowej.

Komitet Naukowy przyzna nagrody dla prelegentów, a oprócz tego uczestnicy będą mieli okazję opublikowania punktowanej pracy naukowej w czasopiśmie lub rozdziału w monografii. Zapraszamy także do uczestnictwa w praktycznych warsztatach.

 

Na Konferencję zapraszamy do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w dniach 5-7 grudnia 2019 r.

Strona Konferencji 

Strona na Facebooku