14 marca 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się uroczysta gala „Lubelski lider Bezpieczeństwa”

Podczas uroczystości ogłoszone zostaną wyniki konkursu i przyznane nagrody dla Lidera Bezpieczeństwa 2018 dla 6 kategorii: Instytucji szkoleniowej, Agencji ochrony, w zakresie Ergonomii i bezpieczeństwa pracy, Inicjatywy, Osobowości  a także Jednostki samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Rada Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Lublin postanowiła docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w tym zakresie.

Organizatorem konkursu „Lubelski Lider Bezpieczeństwa” jest „Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna”, które inicjując działania społeczne od 2011 roku nieprzerwanie dba o poprawę bezpieczeństwa w regionie.

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiła docenić, tych którzy podejmują wyróżniające się działania w zakresie:

  • prowadzenia szkoleń związanych z bezpieczeństwem
  • zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz imprez/wydarzeń
  • kultywowania dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy
  • organizacji imprezy i akcje zwiększające świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://lubelskiliderbezpieczenstwa.pl/