„Kontynenty. Spotkaj podróżników"


Kontynenty – Spotkaj Podróżników to barwne opowieści, ciekawe prelekcje uznanych podróżników oraz wystawy fotografii. Spotkania ukazują najciekawsze projekty podróżnicze i reporterskie realizowane przez Polaków. Przedstawiają miejsca dobrze znane z nowej perspektywy, ułatwiają samodzielne organizowanie podróży i inspirują do poznawania świata. Zwracają uwagę na społeczne i środowiskowe konsekwencje podróżowania. Tłumaczą ja podróżować mądrze i odpowiedzialnie a przy tym bawić się, bo podróże to także rozrywka i odpoczynek. Kontynenty to największy w Polsce i jeden z największych w Europie cykl spotkań podróżniczo-reporterskich.

bip