Zapraszamy Państwa do udziału w VI Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się w dniach od 25 do 26 września 2017 r. w Lublinie. Dyskusje i debaty ekspertów, intelektualistów i praktyków odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Zaplanowane są również wydarzenia towarzyszące w przestrzeni miasta: wystawy, prezentacje muzyczne i filmowe. Tegoroczny Kongres będzie jednym z elementów uroczystych obchodów 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Kongres na stałe wpisał się w kalendarz istotnych wydarzeń związanych z Partnerstwem Wschodnim oraz stanowi ważną platformę dialogu środowisk kultury i edukacji, władz samorządowych i państwowych, przedstawicieli regionalnych i światowych organizacji międzynarodowych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, komentatorów i twórców z tej części Europy. Misją KIEW jest inspirowanie współpracy ponad granicami, a także wzajemne przekazywanie idei oraz doświadczeń pomiędzy Unią Europejską i krajami leżącymi za jej wschodnią granicą.

Kongres został objęty honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Organizowany od 2012 roku Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej przyciągnął już blisko 5000 ekspertów i ekspertek z Europy i świata. W tym roku to 6 edycja wydarzenia i 2 dni ciekawych spotkań, dyskusji, seminariów oraz wydarzeń kulturalnych. Tematycznie 11 linii programowych i 40 paneli dyskusyjnych. Zapowiedziało się ponad 1000 uczestników Kongresu z kilkunastu państw: Austrii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

Co roku w kongres angażuje się coraz więcej organizacji oraz młodych ludzi (mamy wolontariuszy z Lublina i kraju, także z Ukrainy, Gruzji, Anglii).

W tym roku dyskusje odbędą się w następujących liniach programowych:

Demokracja lokalna”, „Niemcy–Polska–Ukraina”, „Mobilność, Innowacje i biznes”, „Turystyka“, „Polityka i bezpieczeństwo”, „Nauka i edukacja”, „Kultura”, „Modele pojednania”, „Równość”, czy też seminaria przygotowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwojulinia realizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy współpracy z OECD (w trakcie przygotowania przez MSZ).

Podczas kongresu zostanie wręczona Lublinowi prestiżowa nagroda Rady Europy. Lublin jest polskim piątym miastem, który otrzymał od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komitet przyznał wyróżnienie m.in. za organizowanie szeregu uroczystości celebrujących Dzień Europy (jak np. symulacja sesji Parlamentu Europejskiego dla młodzieży) czy imprez kulturalnych (Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Carnaval Sztukmistrzów) oraz corocznych edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, a także za zasługi miasta w wysyłaniu konwojów humanitarnych do Gruzji i na Ukrainę. Co roku nagroda trafia tylko do jednego miasta w całej Europie i poprzedzona jest trzystopniową wieloletnią kwalifikacją.

Wykłady inauguracyjne wygłoszą: prof. Jerzy BuzekPoseł do Parlamentu Europejskiego, Refat Czubarowprzywódca krymskich Tatarów.

Istotne osoby, które potwierdziły udział w tegorocznym Kongresie:

– Ryszard Czarnecki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,

– Małgorzata Gosiewska Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych,

– Bogumiła Berdychowska – specjalistka od relacji polsko-ukraińskich,

– Waldemar Sługocki – Senator RP, zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE, były sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,

– Wasyl Polujko Wiceminister Ochrony Środowiska Ukrainy,

– Hasan Hasanov Ambasador Azerbejdżanu,

– Jan Piekło Ambasador RP na Ukrainie,

– Pavlo Demeš były Minister Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej w latach 1991–1992,

– William Tompson z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

– dr inż. Carl Schmitt Radca handlowy ambasady austriackiej,

– dr Mykoła Riabczuk laureat nagrody polsko-ukraińskiego pojednania,

– Sławomir Nowak – Prezes Ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej (Ukravtodor )

– Prof. Selim Chazbijewicz ambasador Mołdawii,

– Iurie Bodrug ambasador Kazachstanu.

Bieżące informacje można znaleźć na trójjęzycznym serwisie www.kongres.lublin.eu oraz mediach i kanałach społecznościowych.