Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji Wsparcie dotacyjne na rozwój energetyki odnawialnej dla małych i średnich przedsiębiorstw, która odbędzie się 2 lutego 2017r. o godzinie 10:00. Organizatorami wydarzenia są Marszałek Województwa Lubelskiego wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Słonecznej.

Konferencja ukierunkowana jest na promocję odnawialnych źródeł energii dla biznesu w województwie lubelskim z wykorzystaniem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na projekty związane z produkcją energii odnawialnej w tym energii słonecznej przeznaczono ponad 90 milionów złotych. W ramach najbliższego naboru wniosków do Działania 4.2.”Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach” przedsiębiorcy mają unikalną szansę na skorzystanie z dofinansowania nawet do 95% kosztów realizacji projektu. Program startuje już w lutym 2017r.

Na spotkaniu poruszone zostaną najbardziej interesujące przedsiębiorców możliwości uzyskania wsparcia w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego realizowanego w UMWL, w zakresie efektywności energetycznej i OZE (RPOWL), oraz w ramach POIŚ i mechanizmów Norweskich, a także zaprezentowane dobre praktyki w wykorzystywaniu środków europejskich. Podjęta inicjatywa ma pozwolić nawiązać przedsiębiorcom relacje owocujące długofalowymi projektami biznesowymi oraz edukacyjnymi, w różnych obszarach aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji znajdują się na stronie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej: www.pses.eu