W dniach 15 – 17 marca 2018 r.  w Lublinie odbędzie się jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Układowe Choroby Tkanki Łącznej”.

Lublin ma długą tradycję organizowania świetnych merytorycznie i atrakcyjnych spotkań reumatologicznych – byłyby to już 13-te Lubelskie Dni Reumatologiczne – gdyby nawiązać do długiej tradycji organizacji Lubelskich Dni Reumatologicznych, zapoczątkowanej jeszcze przez Profesora Leszka Szczepańskiego.

Dodatkowym impulsem do organizacji naukowej konferencji jest fakt, że w tym okresie Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej obchodzi 15-lecie a  Oddział Reumatologii w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 45 lecie swojego istnienia.

Tematy wiodące konferencji to w szczególności:
– Toczeń Rumieniowaty Układowy
– Zespoł Sjὂgrena
– Zespół Antyfosfolipidowy
– Układowe Zapalenia Naczyń
– Reumatoidalne Zapalenie Stawów
– Ciąża w Układowych Chorobach Tkanki Łącznej

Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Więcej informacji o konferencji na stronie https://lsr2018.skolamed.pl/