15 marca 2017 zapraszamy na konferencję: „Szpitale i obiekty służby zdrowia”, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Podczas środowej konferencji prelegenci poruszą kwestie właściwej eksploatacji infrastruktury technicznej i sprzętu medycznego, zasad serwisowania aparatury, bezpiecznego komfortu klimatycznego pomieszczeń oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert w branży medycznej po nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Konferencja przybliży ponadto zagadnienia związane z problemami projektowymi i błędami przy integracji wdrażanych rozwiązań, obowiązków wynikających z warunków techniczno-budowlanych i przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budowie i rozbudowie obiektów szpitalnych oraz możliwości spełnienia obowiązujących wymagań w inny sposób niż określony jest w obowiązujących przepisach.

Systemy przyzewowe, sygnalizacja pożaru, kontroli i dostępu w obiektach służby zdrowia. Nowoczesne rozwiązania wentylacji i klimatyzacji oraz armatury sanitarnej do zakładów opieki zdrowotnej. Rozbudowa, jako metoda modernizacji szpitala na przykładach wybranych projektów. Ten i wiele innych tematów mających wpływ na funkcjonowanie obiektów służby zdrowia oraz ich infrastrukturę omówią Paneliści podczas 3 sesji tematycznych konferencji.

Wydarzenie adresowane jest do:

 • architektów i projektantów (w tym projektantów wnętrz użyteczności publicznej)
 • dyrektorów szpitali i managerów placówek medycznych
 • dyrektorów i kierowników ds. technicznych i eksploatacyjnych
 • działów p.poż i bhp
 • deweloperów i konsorcjum budowlanych
 • kierowników działów utrzymania i zakupu aparatury medycznej;
 • dyrektorów ds. administracyjnych i ekonomicznych;
 • kierowników działów zamówień publicznych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawicieli lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
 • wydziałów kontrolno-rozpoznawczych
 • instalatorów i integratorów systemów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym obiektów ochrony zdrowia.

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa i pokazy rozwiązań przygotowane przez Patronów Technologicznych konferencji.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie Organizatora: DND Project