Konferencja Miasta 2050 zgromadzi ekspertów z takich dziedzin jak foresight dla miast, współwytwarzanie, współzarządzanie, narzędzia technologiczne i społeczne, a skierowana jest do przedstawicieli polskich miast, instytucji samorządowych, administracji lokalnej, jak również do środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Konferencja odbędzie się 20 marca 2018 r. w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

Celem tego wydarzenia nie jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć polskich miast, ale wybiegnięcie w przyszłość w poszukiwaniu śmiałych rozwiązań, które pozwolą nam budować miasto jutra – efektywne i atrakcyjne, poprzez dostarczenie najwyższej jakości praktycznej wiedzy i przykładowych rozwiązań, pozwalających budować nowoczesne i atrakcyjne miasta bez względu na ich wielkość.

 

Prelegenci z kraju i zagranicy zaprezentują rozwiązania, które już dziś zmieniają sposób, w jaki myślimy o mieście, technologiach, jego zasobach i potencjale. Konferencja będzie wielowymiarowym doświadczeniem otwierającym możliwość poznania innowacji technologicznych i społecznych, które podnoszą jakość życia mieszkańców i generują oszczędności dla samorządów oraz stanowią inspirację dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i uczelni, gotowych współtworzyć swoje miasta.

 

Więcej informacji o rejestracji i programie na stronie: https://miasta2050.lublin.eu/