Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej minęła już ponad dekada. W tym czasie w kraju powstały tysiące inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, jednak na co dzień często ich nie zauważamy. Otwarta właśnie na placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur wystawa fotografii i fotomontaży pod tytułem „Lublin. 13 lat w Unii Europejskiej: co się zmieniło w naszym mieście” ma pokazać lublinianom, jak wiele projektów w mieście zostało zrealizowanych z wykorzystaniem środków unijnych. Wystawa będzie czynna do 9 listopada. Na zwiedzających czeka 12 plakatów prezentujących wybrane obiekty oraz inwestycje miejskie. Wystawa jest częścią kampanii #investEU, realizowanej przez Komisję Europejską.

 

Na 12 plakatach mieszkańcy Lublina i turyści mogą zobaczyć zdjęcia obiektów, które znają, często nie wiedząc, że ich budowę lub modernizację zawdzięczają funduszom z UE. Plac Litewski, Arena Lublin, Teatr Stary w Lublinie, czy Centrum Spotkania Kultur są współczesnymi wizytówkami Lublina. Wystawa przedstawia również projekty ułatwiające codzienne życie lublinian, np. obwodnicę miasta czy Zintegrowany System Miejskiego Transportu. Autorami zdjęć i fotomontaży są Kinga Liwak i Maciej Bielec, mieszkańcy Lublina, pasjonaci filmu i fotografii.

 

Jak powiedział Marek Kowalski, zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podczas spotkania Komitetu Monitorującego RPO 2007-2013, „z unijnego wsparcia skorzystało blisko 1700 firm. Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 604 km dróg, 460 km sieci wodociągowych i 672 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dofinansowaliśmy zakup 80 autobusów miejskich i 8 szynobusów. W 38 szpitalach działa nowoczesna aparatura z logo RPO. Fundusze europejskie pozwoliły zbudować i odnowić 17 obiektów kultury.

 

Lublin plasuje się w czołówce miast najbardziej aktywnych w aplikowaniu o fundusze unijne, w okresie programowania 2007 – 2013 łączna wartość środków pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację inwestycji miejskich wyniosła ponad 1,4 mld zł, natomiast w okresie 2014 – 2020 do chwili obecnej to 500 mln zł, wykorzystywanych głównie na rozwój infrastruktury, kultury i turystyki. Priorytetem aktualnego okresu programowania mają być projekty o znaczeniu regionalnym, których zadaniem jest przekształcenie gospodarki tradycyjnej w gospodarkę innowacyjną, opartą na wiedzy.

 

Wystawa przy Centrum Spotkania Kultur powstała w ramach kampanii informacyjnej #investEU, realizowanej w 14 krajach UE przez Komisję Europejską. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na stymulującą rolę funduszy unijnych, w tym inwestycyjnych kredytów w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy – Planu Junckera. Przygotowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny strategia Planu Inwestycyjnego dla Europy ma pobudzić wzrost gospodarczy w całej Unii, zwiększyć liczbę inwestycji w sektorze badań i rozwoju, pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom.  Odnotowuje się już korzystny wpływ Planu Junckera na rozwój infrastruktury i zwiększenie liczby miejsc pracy.

 

Środki pozyskane w ramach Planu Junckera pozwalają na realizację ogromnych projektów w całej Polsce, m.in. w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W Poznaniu właśnie rozpoczęła się budowa dostępnych cenowo mieszkań w programie „najem z dojściem do własności”, przeznaczonych dla osób o umiarkowanych dochodach. Dzięki wsparciu z Planu Junckera Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje do 2021 r. łącznie 1300 mieszkań. W Toruniu wsparcie finansowe z UE pozwala na rozbudowę i modernizację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera. Inwestycja zakończy się w 2019 roku i będzie to jeden z najbardziej innowacyjnych szpitali w Polsce. Ze środków unijnych w ramach Planu Junckera korzysta w Polsce już ponad 26 tys. mniejszych firm i start-upów.