II Wschodnie Forum Biznesu odbędzie się w dniach 22-23.06.2016 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Organizatorami wydarzenia są: Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie procesu sieciowania podmiotów rynkowych, mające na celu realizację wspólnych pomysłów i projektów biznesowych, wpływających na rozwój gospodarek regionalnych województw Polski Wschodniej.

W tegorocznej edycji wydarzenia, podobnie jak w poprzedniej, udział wezmą przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych z terenu Polski Wschodniej, ministerstw związanych z rozwojem gospodarczym, członkowie izb przemysłowo-handlowych, ambasadorowie, konsulowie, ekonomiści ds. rynków międzynarodowych oraz przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Chin, Indii, Włoch, Francji, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Afryki w tym Angoli.

Tematem wystąpień i dyskusji będą m.in. możliwości rozwoju i inwestycji regionu Lubelskiego oraz całego makroregionu Polski Wschodniej. Kluczowym elementem programu będą indywidualne branżowe spotkania uczestników w formule „business2business” oraz „business2administration”. Uzupełnieniem części praktycznej będą dyskusje nt. dobrych praktyk oraz wizyty studyjne w firmach.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: Wschodnie Forum Biznesu