W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 2-3 marca 2017 r. w Lublinie obradować będzie II Lubelskie Forum Drogowe. Jego głównym organizatorem jest stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, który współpracuje z Katedrą Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, Oddziałem GDDKiA w Lublinie i Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Honorowym patronatem objęli konferencję: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent m. Lublina Krzysztof Żuk oraz Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko.

Tematem przewodnim II Forum będzie funkcjonowanie lubelskiego węzła drogowego po ukończeniu budowy obwodnicy miasta, a także perspektywy dalszej rozbudowy sieci drogowej w regionie i w samym Lublinie. Poświęcenie tak znacznej uwagi kwestiom komunikacji drogowej w Lublinie jest formą włączenia się środowiska drogowego w obchody 700 rocznicy nadania praw miejskich Lublinowi. W trakcie obrad wręczone zostanie honorowe wyróżnienie PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”, ustanowione w 2015 r. z okazji 90-lecia kongresów drogowych w Polsce. Do tej pory otrzymało go 5 wybitnych przedstawicieli środowiska drogowego z Polski i jeden z zagranicy.

 

Ideą organizowanych przez PKD w wielu regionach kongresów drogowych jest połączenie prezentacji na tematy charakterystyczne dla danego miejsca z tematyką o znaczeniu ogólnopolskim. W Lublinie wiele uwagi poświęcone zostanie innowacjom technicznym w budownictwie drogowym i mostowym oraz w zarządzaniu ruchem na drogach.

 

Pierwsze Lubelskie Forum Drogowe odbyło się w listopadzie 2012 r. w Puławach i poświecone było głównie problemom ekologicznym przy prowadzeniu inwestycji drogowych.

 

Szczegółowy program i formularze zgłoszenia udziału w Forum dostępne są na stronie http://www.pkd.org.pl/