II Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W najbliższy wtorek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się II Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu. Spotkanie ma na celu przybliżenie dobrych praktyk oraz wpływu, jaki wywiera społeczna odpowiedzialność na biznes. Wśród zaproszonych gości znajdują się, między innymi przedstawiciele samorządu oraz wiceprezes zarządu Fundacji Ronalda McDonalda. Całość poprowadzi Pan Grzegorz Gruza.

 

bip