I KONFERENCJA OPHTHALMOLOGY JOURNAL – NOWOŚCI W OKULISTYCE – UPDATE IN OPHTHALMOLOGY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Konferencji „Nowości w Okulistyce” poświęconej nowościom w okulistyce, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 27-28 stycznia 2017 roku.


Szybko zmieniająca się rzeczywistość kliniczna w okulistyce zmusza nas do ciągłego kształcenia. Zatem znajomość zasad diagnostyki i terapii oraz walki z powikłaniami związanymi z podjętym leczeniem stanowi nieodzowny element szkolenia lekarskiego.

Udział w wydarzeniu ma ułatwić lekarzowi praktykowi przyswojenie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji współczesnych zasad i wytycznych w codziennej praktyce klinicznej. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona lekarzy praktyków.
Przygotowane przez prelegentów prezentacje będą zawierać najnowsze dane pochodzące ze specjalistycznych artykułów branżowych, a także opinie wybitnych ekspertów, polskich i zagranicznych.

Więcej informacji o rejestracji i programie na stronie:Okulistyka Viamedica

head[1]