Mleczne Laury Lubelszczyzny 2020

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Oddział w Lublinie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
w Lublinie organizuje uroczystą galę Mleczne Laury Lubelszczyzny 2020, które odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w sali S2 
w dniu 12 marca 2020 r.
W spotkaniu wezmą udział wyróżniający się hodowcy bydła mlecznego z województwa lubelskiego, którzy w 2019 r. osiągnęli najwyższe wydajności w 10-ciu różnych kategoriach (lista poniżej). Wspomniani hodowcy zostaną uhonorowani m.in. pucharami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Lubelskiego, który nad wydarzeniem objął również patronat.
  
Kategorie nagrodzonych hodowców:
- stada do 20 szt.,
- stada 20 do 50 szt.,
- stada 50 do 150 szt.,
- stada powyżej 150 szt.,
- stada w rasie simentalskiej,
- stada w rasie montbeliarde,
- stada w rasie polskiej czarno-białej,
- stada w rasie białogrzbietej,
- krowy w I laktacji,
- krowy w II laktacji,
- krowy w III laktacji i dalsze,
- stada z najkrótszym okresem międzywycieleniowym z grupy o wydajności powyżej 10 000 kg mleka,
- oraz pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

bip