Informacja w sprawie wydarzeń odbywających się w LCK

Mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych celem zapewnienia ochrony zdrowia uczestników i organizatorów wydarzeń zaplanowanych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego podjął decyzję o wprowadzeniu działań profilaktycznych polegających
na przełożeniu wszystkich wydarzeń powyżej 100 uczestników zaplanowanych w terminie 
od 12 do 27 marca 2020 r. włącznie. 

Organizatorom wydarzeń poniżej 100 uczestników również sugerujemy rozważenie zmiany terminu wydarzenia. 

Organizatorom przełożonych wydarzeń nowe terminy zostaną zaproponowane wkrótce.

bip